DET SKAL VÆRE SJOVT AT LÆRE SPROG

Sprog, stavning og grammatik på en sjov og motiverende måde i multimodale træningshæfter målrettet dansk, engelsk og tysk
UDFORSK HÆFTER

Træningshæfter

DANSK | INDSKOLING | MELLEMTRIN

Jagten på det kosmiske alfabet

0. KLASSE

Fokus på bogstavernes form og standardlyd samt den første læsetræning.

Dr. fladpande slår til

3. KLASSE

Fokus på drillevokaler, dobbeltkonsonant, konsonantslynger, stumme bogstaver, 120 ord samt introduktion til ordklasser.

antisprogsformularen

4. KLASSE

Fokus på drillekonsonanter, bøjningsmorfemer, bøjning af navneord, tillægsord og udsagnsord samt introduktion til sætningsanalysens grundled og udsagnsled.

cy-bjørk og robotterne

5. KLASSE

Repetition af stavning og morfemer samt vigtige ordklasser som navneord, tillægsord og udsagnsord. Introduktion til flere sætningsled og tegnsætning, herunder punktum og komma.

ENGELSK | INDSKOLING | MELLEMTRIN

THE STORY OF JELLY PETE

1. KLASSE

Fokus på personnært ordforråd, chunks samt sprog, rytme og bevægelse.

SKIPPING SCHOOL

2. KLASSE

Fokus på personnært ordforråd, beskrivende sprogbrug og chunks.

EXPLORING GEAR CITY

4. KLASSE

Fokus på ordforråd, grammtik (fx bøjning af to be, to have og regelmæssige udsagnsord) samt britisk geografi og kultur.

TYSK | MELLEMTRIN

DIE MONSTERJÄGER GEGEN DIE BRÜDER GRIMM

5. KLASSE

Fokus på ordforråd, chunks, udtale, sein, haben og werden samt tysktalende landes geografi og kultur.

LÆR MED BRÆTSPIL

Med vores brætspil kan du få eleverne til at samarbejde og tale sammen på en sjov og anderledes måde i undervisningen. Spillene er målrettet de ældste klasser.
sE mere
HVEM ER VI?

Læremidler

Minlæring Studio er en kombineret tegnestue og redaktion, som arbejder ud fra, at det skal være sjovt at lære sprog. Læremidlerne i Minlæring Studio er målrettet grundskolen og tilbyder eleverne motiverende og lærerige træningshæfter målrettet dansk og fremmedsprogene. Vores læremidler er funderet i et moderne, funktionelt sprogsyn, og vi søger at kombinere historie-fortælling, animerede videoer og didaktisk velfunderet læring i træningshæfter, spil, lege og bevægelse.