minlæring studio

DIDAKTIK

Vores læremidler er funderet i et moderne, kommunikativt sprogsyn, og vi tror på, at motivation og fordybelse giver eleverne de bedste forudsætninger for at lære. Det betyder, at sproget præsenteres i en kontekst, at eleverne får mulighed for at tilgå sproget undersøgende, og at de selv skal producere sprog. Målet med læremidlerne er således kommunikativt, og vi tilstræber altid at understøtte flere sanser samtidigt, så det mere taktilte følges af det visuelle og auditive. Endelig følger vores læremidler forskningen i sprogtilegnelse, herunder en fagligt underbygget progression ift. stavning og grammatik.

Hvis du er interesseret i at læse mere om vores didaktiske overvejelser, finder du meget mere herom i hvert læremiddels tilhørende lærerguides.

MOTIVERENDE UNIVERS

Vores læremidler inviterer eleverne ind i et gennemført univers med bl.a. en historie, der visuelt formidles via animerede videoer. Målet er at få eleverne til at sænke paraderne og at få en sjov fælles tilgang til arbejdet med sproget. Læremidlerne er som udgangspunkt analoge, så eleverne kan fordybe sig i læremidlerne og med blyant, dialog og samarbejde løse lærerige sproglige opgaver. Men læremidlerne er multimodale i den forstand, at sproget præsenteres med også billede, lyd og video.

Multimodalt

Selvom læremidlerne som udgangspunkt er analoge, har vi altid integreret lyd og video, så eleverne også får set og hørt det talte sprog. Med QR-koder kan man fx tilgå videoer, der præsenterer universets historie. På den måde kan læreren vise de animerede videoer fælles i klassen. Historierne understøtter det sproglige fokus, så de fx forklarer en grammatisk ordklasse på en sjov måde.

HOLDET BAG

Marcus
SALG
Nicklas
REDAKTØR
Andreas
GRAFIK | ANIMATION | UDVIKLER
Emilie
REDAKTION
Marie
REDAKTION
Sara
REDAKTION
Jerry
ILLUSTRATOR
Nadia
ILLUSTRATOR
Alberto
ILLUSTRATOR
Rafael
ILLUSTRATOR
Alexandra
ILLUSTRATOR

Inspirerende universer

Vi har gjort meget ud af at bygge kreative, sjove og gennemførte verdener. Vi vil gerne stimulere elevernes nysgerrighed og kreativitet, og vi forsøger at bruge nogle af de greb og koncepter, de selv kender fra andre fiktive universer.