TRÆNINGSHÆFTEr til tysk

ET MEDRIVENDE FØRSTE MØDE MED TYSK

tysk, mellemtrin

Selda & Milo

Lad dine elever træne i sjove og motiverende træningshæfter med fokus på tysk ordforråd og grammatik. Hæftet indeholder desuden små animerede videoer om monsterjægerne Selda og Milo.

TRÆNINGSHÆFTER

Selda & Milo: DIE MONSTERJÄGER GEGEN DIE BRÜDER GRIMM

TRÆNINGSHÆFTE TIL 5. KLASSE

Ordforråd og grammatik
Mellemtrin
80 sider med varierede øvelser og animerede videoer

Første hæfte i fortællingen om Selda og Milo. Eleverne skal arbejde med ordforrådstilegnelse i kreative, stimulerende opgaver målrettet de faglige mål i 5. klasse. Hæftet indeholder hele 13 kapitler: Das bin ich, Das Alphabet, Die Zahlen, Freizeit, Guten Appetit, Die Farben, Der Körper, Familie, Weihnachten, Das Klassenzimmer, Die Wochentage und die Uhrzeit, Jahreszeiten und Monate og Mein Geburtstag. Mellem hvert kapitel er der indsat særlige sider dedikeret til Landeskunde. Her kan eleverne blive bekendt med de tysktalende landes geografi, kultur og samfundsforhold. Disse sider adskiller sig visuelt fra hæftets øvrige indhold og bærer alle titlen Kennst du Deutschland?
Der er fokus på at give eleverne et højfrekvent og personnært ordforråd, som de træner gennem varierede skrive-, tale-, tegne- og lytteøvelser. Ordforrådstilegnelsen udgør det centrale fokus i hæftet og foregår parallelt med et fokuseret grammatisk indblik i emner som kendeord, navneord, tillægsord, stedord, regelmæssige udsagnsord samt bøjning af sein, haben og werden i nutid. Alle kapitler sluttes af med brugbare chunks, så elevernes mundtlige kommunikation også bringes i spil.

Som en rød tråd gennem hæftet løber historien om Selda og Milo, to monsterjægerstuderende fra Akademie für Monsterjäger, der skal beskytte skolen mod farlige, mytiske monstre, som Brødrene Grimm i sin tid har fremkaldt med mørk magi. I slutningen af hvert kapitel skal eleverne arbejde med en animeret video om Selda og Milo, der gennem hæftet bliver klogere på, hvordan de skal bekæmpe de onde magter, der hærger i Schwarzwald. På den måde indfanges eleverne i en medrivende fortælling, og de introduceres til at arbejde fagligt med multimodale medier.

Med Selda & Milo: Die Monsterjäger gegen die Brüder Grimm introduceres eleverne til det tyske sprog på en underholdende, fantasifuld og engagerende måde inspireret af fiktionsfortællinger til målgruppen.

KOMMER SNART